Engels SpellingBee (Wereldburgerschap)

Crescendo en Onze Wereld, group 3 en 4, vrijdag, 2:30 p.m.-3:30 p.m. uur.
Data: 24/5/24 , 31/5/24 , 7/6/24 , 21/6/24 en 28/6/24.

Locatie: Kortvoort 61, 1104 NA Amsterdam - Lokaal Crescendo

Vaardigheden

  • Aandacht voor democratische processen bv inspraak of verkiezingen,
  • Basisvaardigheden taal of rekenen of lezen
  • Omgaan met winnen en verliezen
  • (zelf)Expressie in woord, houding of gebaar

Aanbieder

Brown Education Innovation & Design (BEID)