Activiteiten

De activiteiten van de Brede School Zuidoost vinden plaats in en rondom de school. Soms wordt samengewerkt met verschillende scholen (een cluster). Dan kunnen ook kinderen van andere scholen meedoen aan de activiteiten. Door de activiteiten op en rond de eigen school te organiseren zijn alle activiteiten voor iedereen goed bereikbaar. Inschrijven en meedoen kan als je leerling bent van één van de Brede Scholen.

Aanbod

Het aanbod in de Brede School is er op gericht zoveel mogelijk kinderen met zoveel mogelijk verschillende activiteiten te laten kennismaken. Daarmee krijgen kinderen de kans te ontdekken waar ze goed in zijn of wat ze leuk vinden en waar zij zich verder in zouden willen ontwikkelen. Dit heet ook wel brede talent ontwikkeling.

Aanmelding

De school stelt het programma samen en u kunt uw kind via deze website inschrijven Iedere school heeft een coördinator. Die houdt bij wie zich inschrijft en plaatst de kinderen bij de activiteiten. De coördinator houdt een oogje in het zeil, stimuleert deelname en houdt bij of iedereen er elke les is. Want inschrijven en meedoen betekent ook: alle lessen aanwezig zijn!

Duur

Een activiteit duurt ongeveer tien schoolweken; soms iets langer, soms iets korter. In de vakanties en in het weekend is de school dicht en zijn er geen activiteiten. Per schooljaar zijn er 3 perioden van ongeveer tien weken. De meeste activiteiten duren één uur, soms duurt een activiteit 1,5 uur.

Deelname gratis

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Stadsdeel en schoolbesturen vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Deelnemen kan alleen als ouders daar toestemming voor geven en als iedereen zich aan de spelregels houdt.

Spelregels deelname aan activiteiten van de Brede School Zuidoost

Om de activiteiten goed en veilig te kunnen organiseren hebben we een aantal spelregels. Als u uw kind aanmeldt voor deelname vragen wij u met onderstaande spelregels akkoord te gaan.